Anmäl dig här!

Vill du delta 2019-års stora matfest i Enköping? Fyll i din intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig.

Sänd intresseanmälan för 2019 här:

För utställare 2019 gäller:

Anmälan för 2019 -års Smaka på Enköping är nu öppnad. Sänd oss din intresseanmälan så kontaktar vi dig!

När vi mottagit din intresseanmälan säkerställer vi att ni är en matproducent som representerar närproducerat och/eller ekologiska produkter.

Fyll gärna i information som vi kan sprida till besökare.

Vi återkopplar med ev. frågor så att vi kan sända ut rätt information kring er som utställare.

Under våren sänds faktura på utställningsavgift och el, denna ska vara betald enligt betalningsvillkor för att ni ska kunna delta på Smaka på Enköping 2019.

Deltagaravgift/Villkor: (Se Utställare)

Avgiften sänds i början av maj med 30 dagar betalningsvillkor.

Avbokning senast 31 maj 2019. Avhopp efter 31 maj för deltagande i årets Smaka på Enköping återbetalas ej.

Som arrangör har vi många kostnader i förberedelserna av Smaka på Enköping och inbetalning av deltagaravgiften räknas som en definitiv anmälan och vi kan därför inte återbetala avgiften vid eventuellt avhopp.

Placering på området:

Smaka på Enköping genomförs i ett parkområde och det är svårt att exakt ange var alla utställare kommer att placeras. Ni får gärna önska placering inom vårt område längs å-promenaden, dock måste vi hantera allas intresse och kommer sända ut en exakt placering när vi närmar oss evenemanget.

Se karta över området: Utställare

Trädgårdsdagen 2017, matområde

Information om hanteringen av dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in i syfte att kunna skicka faktura för deltagande och ev. elkostnad samt  uppdaterad information eller ändringar om dagen till dig som utställare. Vi samlar även in uppgifterna i syfte att kunna skicka ut en enkät till dig efter ditt deltagande på dagen. Uppgifterna hanteras av Idéer & Affärsutveckling i Mälardalen AB.